الكتاب الذي أتى حرفياً من خارج هذا العالم. حمله واقرأه لنفسك!

الحركة الرئيلية

فارسی [ Farsi e-books ]

 facebook  google ReTweet

به استقبال پدران آسمانی مان

این بخش از کتاب شامل پرسشهایی است که پس از انتشار دو کتاب رایل در اواسط دهه هفتاد میلادی و در خلال مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی از وی پرسیده شده و پاسخ هایی که رایل به این سوالات داده است.
:
الحجم: 774.5 كيلوبايت
التحميلات: 3840