الكتاب الذي أتى حرفياً من خارج هذا العالم. حمله واقرأه لنفسك!

الحركة الرئيلية

فارسی [ Farsi e-books ]

 facebook  google ReTweet

مدیتیشن حسی

بودن یک انسان با احساسات و دریافت های او از بی نهایتی که او را احاطه کرده و ساخته است ٬ پیوند دارد. با گسترش حس های یک شخص ٬ او ظرفیت خودش را برای احساس ارتباط داشتن با بی نهایت و با بی نهایت درون خودش افزایش می دهد.
:
الحجم: 632.67 كيلوبايت
التحميلات: 3252